• 353 230 874
  • MEDICANT s.r.o, Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary

Ceník

PROHLÍDKY A ÚKONY KTERÉ NEHRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY

Lékařské vyšetření pro vydání řidičského průkazu (formuláře)         

600 Kč

Prodloužení řidič. průkazu po 60ti letech                                              

600 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání                            

600 Kč

Posouzení zdravotního stavu k získání profesní způsobilosti               

500 Kč

Výpis z dokumentace                                                                                

400 Kč

       + vyplňování speciálních formulářů pro závodního lékaře          

100 Kč

Vydání / rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu       

700 Kč

Potvrzení způsobilosti ke sportovní činnosti  (vyš. + EKG)                 

650 Kč

Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství                                 

400 Kč

Vyšetření na příspěvkové lázně, účast na táboře                                               

400 Kč

Předoperační vyšetření na vlastní žádost                                               

650 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu                                                                  

400 Kč 

Vyplnění žádosti o umístění do DPS, k parkování, PN/AOK                       

100 Kč

Vyplnění komerčního formuláře (pojistka/bolestné/úraz)                   

500 Kč

Lékařské posudky pro orgány činné v trestním řízení                         

500 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                  

200 Kč

Zjištění hladiny cukru v krvi bez indikace na žádost pacienta              

50 Kč

Test na skryté krvácení do stolice bez indikace za žádost pacienta     

300 Kč

Vyš. CRP na žádost pacienta                                                                    

200 Kč

Vyš. streptokoka Streptestem z výtěru z krku na žádost pacienta      

350 Kč

Vyš. INR na žádost pacienta,  CRP                                                                       

200 Kč

EKG na vlastní žádost bez indikace                                                         

200 Kč

Laboratorní vyš. bez indikace na žádost pacienta        

dle ceníku laboratoře

 

Vystavení náhradního hlášení PN                                                            

50 Kč

Kopie zpráv – černobílá kopie formátu A4/strana                                  

5 Kč

Kopie celé dokumentace                                                

500 Kč + 5 Kč / str.

 

SAMOPLÁTCI ČI PACIENTI NEPOJIŠTĚNI V ČESKÉ REPUBLICE

Komplexní vyšetření                            

900 Kč

Cílené vyšetření                                   

300 Kč

Kontrolní vyšetření                             

200 Kč

EKG + popis                                        

200 Kč

Minimální kontakt                             

80 Kč

 

Ceník platný od 1.2.2023

 

 

 

Kontaktujte nás
 

353 230 874
MEDICANT s.r.o, Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary
2. patro, číslo dveří 53. (od výtahu vlevo, přímo v průčelí chodby)
IČ: 29160901
zastoupena: MUDr. Katarínou Jandourkovou

Webovou prezentaci vytvořilo a spravuje SMART-page.cz | Design by W3layouts